MBBSdoctor.com

    Because you deserve better health

Health || Disease  ||  Doctor  ||  Hospital  || Ambulance || Blood Bank  ||  Diagnostics || Drug Store

Category:    Disease: 

  

Lyme Disease

lwBi xWxRR

Signs and Symptoms

1. A rash often with a pale center, that develops where a tick bite occurred two days to a months before. The rash may last two to four weeks or longer. (Some victims, however, dont remember having a rash).

2. Headache, fever, chills, sore throat, fatigue, and aching muscles and joints.

3. After several weeks or months, paralysis of the face, stiff neck, irregular heartbeat, and fainting sensitivity to light.

4. Joint pain and swelling.

 

What to do now

1. If you find a tick on your skin, remove it immediately with tweezers: Grasp it as close to the skin as possible; pull gently and steadily to remove the entire tick. Avoid squeezing or twisting the ticks body, since this may spread bacteria into your skin or blood.

2. Put the tick in rubbing alcohol to preserve it for analysis.

3. After removal, disinfect the bite with alcohol, wash your hands in soap and water.

4. Dont use kerosene, petroleum jelly, or a lighted cigarette or match to dislodge a tick, all of these are ineffective techniques.

 

When to call a doctor

1. If youve been bitten by a tick, and you have symptoms of Lyme disease.

2. If your symptoms return after treatment.

 

How to prevent it

1. Wear light-colored clothing when youre in grassy or wooded areas to make ticks easier to spot. Wear shoes (not sandals), long pants, and long-sleeved shirts. Tuck your pants into your socks. Spray an insect repellent containing DEET on clothing. Use sparingly on skin.

2. Cheek your skin, hair, and clothing for ticks after an outing.

3. Make sure that your pet is free of tick.

4. Clear away bush near your home that might attract ticks.

5. Stack woods away from the house, because woodpiles attract mice and the ticks.

xgwed

DPxmqw

lwkxme

UWU xhow

 

xgmxgbwlt hxZ xgx

VarsityAdmission.COM

lqY I DeoM

1. ekRygy xKU xgmn gw Aw^Uxl ewKwk Kwikk bB xbd aK GK iwok ic MwUw IVw, jwk KbUw AeqwKZ ixld GB MwUw bB owp aK Pwk owp gw ZwkI gxm oit ck pwty pZ ewk (KLdI KLdI Agm Aww gx GkKi MwUw gw kwmk Kaw id KkZ ewk dw gw id kwL dw)

2. iwaw gaw, Rk, Kwedy, Mlw gaw, Agowb, Ggv exm I AxpovjwM gaw pItw

3. KtK owp gw iwo mn iL gw iLil ewkwlwBxoo gw AowsZw, Adidyt Nws, Aoi puebd, wd pwkwdw gw Awlwk exZ bxk ovgbdmylZw

4. AxpovjwM gaw Ggv fl IVw

 

Ky Kkw DxPZ

1. jxb xdRk bp gw ZK KwawI ekRygy ewKw gw Aw^Uxl L^R ewd oqˢ bZ oUwK QwU xPiUw xbt Zl fld xPiUwUwK ZKk jZw KwQ kL ewKwUwK Zl Awdw jwt ZZB hwlw oeY ewKwUw jd DV Awo o Rd pwlKwhwg cyk cyk xPiUw xbt Ud Zld gxm Pwe btw gw ewKwk bpK iwPrwdwk Pw Kkgd dw, Kddw GZ Kk Awedwk ZK gw kˣ gwKUxktw ovwxiZ pZ ewk

2. GlKwpl RwZyt Zkl GB xUK gw Aw^Uxl ewKUwK kL xbd jwZ ekgZyZ oUwk S^xKit xbKlw xgmnY Kkwk ojwM il

3. ewK AeowkYk ek, Kwirk pwd GwlKwpl gw GxUgwtwxUK xbt Rygddwm Kkd Gkek Awedwk pwZ owgwd I ewxd xbt ct fld

4. Kwkwxod, eUwxltwi Rxl, xKvgw Rl xoMwkU btwmlwB xbt GB KyU AeowkYk Pw Kkgd dw, GB exZlw AKwjKk

 

KLd Wwwk bLwgd

1. jxb Awexd Aw^Uxl gw xUK ewKw gw KyUk Kwirk xmKwk pd, Ggv Awedwk ic lwBi xWxRRk lqY bLw jwt

2. jxb xPxKuowk ekI GB lqYlw xfk Awo

 

Kyhwg exZkwc Kkgd

1. jxb AwedwK Nwogl gw SweSwr jwZwtwZ KkZ pt oqˢ pwlKw kOk ewnwK exkcwd Kkd, jwZ Kk xUK ewKw gw Aw^Uxl ewKwlwK mdw Kkw opR pt ow˫l dw er RZw erd, fl ewU erd Ggv fl pwZw mwU erd Awedwk ewU ewkl iRwk hZk R xbd xWBBxU oi٦ ewKw Zwrwgwk e Kwer iwLZ ewkd pwlKwhwg ZKI e KkZ ewkd

2. gwBk aK xfk Awowk ek Awedwk ZK, Pl Ggv Rwiw Kwer xUK gw Aw^Uxl lM AwQ xK dw oUw xVK iZw bL xdd

3. Awedwk ewnw jk Mwt xUK gw Aw^Uxl xKU AwQ xK dw oUw Rd xdd

4. Awedwk gwxrk Awmewm KwawI Swe Rl awKl olw QU fld Ggv exkwk Kk fld, Kddw oLwd xUK Go gwow gwcZ ewk

5. KwV RwZyt AggpZ xRxdoe gwxr aK bk oxkt kwLd, Kddw KwVk Ze Bbk Ggv Aw^Uxl KyUbk AwKxnZ Kk

 

General Problems || Anemia || Chronic Fatigue || Diabetes || Hepatitis || Infections || Lupus || Lyme Disease || Sleep Disorder || Thyroid Problems
Behavior & Emotions || Children's Health || Ears || Eyes || Head and Nervous System || Heart & Circulation || Men's Health || Mouth || Muscles, Bones, & Joints || Nose, Throat, Lungs & Chest || Sexual Health || Skin, Scalp & Nails || Stomach, Abdomen & Digestive System || Urinary System || Women's Health ||
owcwkY oiow || Gwdxitw gw kweZw || byNpwty Kwx gw Agowb || WwtwgxUo || pewUwBxUo || BdfKmwd gw Nw || ZK I pwrk qxZowcdKwky kwM || lwBi xWxRR || Nik oiow gw Axdti || MlMx gw awBktWk oiow
AwgM I AwPkY || xmk wp || Kwd || PwL || iwaw I owtZ || puxe I k owld || eknk wp || iL || iwvoexm, pwr, Rwrw || dwK, Mlw, fofo, gK || j#d wp || Pi, dL || ewKpxl, ZleU, exkewKZ || BDxkdwxk xoUi || dwkyk wp ||

Site Map   Disclaimer    Copyright 2005-2006 : www.mbbsdoctor.com