MBBSdoctor.com

    Because you deserve better health

Health || Disease  ||  Doctor  ||  Hospital  || Ambulance || Blood Bank  ||  Diagnostics || Drug Store

Category:    Disease: 

  

Glaucoma

 bx mxk iwMZ lwe

Signs and Symptoms

In general, there are no symptoms at first. By the time symptoms do appear, some vision may have been lost permanently, so its very important do diagnose and treat glaucoma early.

 

In chronic glaucoma

1. Teary, aching eyes.

2. Blurred vision.

3. Progressive loss of side (Peripheral) vision.

4. Occasional headaches.

 

In acute glaucoma

1. Severe, sudden eye pain.

2. Blurred vision.

3. Rainbow halos around lights.

4. Headaches.

5. Nausea and vomiting.

 

In Secondary glaucoma (after an injury or certain diseases):

1. Blurred vision

2. Headaches.

3. Halos around lights.

 

What to Do Now

There is no home treatment for glaucoma, so its important for the patient so s(he) goes to doctor to diagnose and treat glaucoma early to prevent eye damage.

 

When to Call a Doctor

1. If you experience symptoms of glaucoma youll need medical attention right away.

2. If you are being treated for glaucoma and another doctor prescribes drugs for another ailment.

3. If you are taking eye drops or pills of glaucoma and you experience side effects such as headaches; red eyes; a stinging sensation in the eyes; blurred vision; drowsiness; loss of appetite; bowel irregularities; kidney stones; or easy bleeding; changes in heartbeat, pulse or breathing; tingling of fingers and toes; or you learn you have anemia.

4. If you become drowsy, fatigued, or short of breath after taking eye drops for glaucoma. The medication may be aggravating heart or lung problem.

 

How to Prevent

1. Get an eye exam every three to four years if you are 39 or older.

2. Schedule an eye exam every one to two years if you have family members with glaucoma or severe myopia, if you have ever had a serious eye injury, or if you are taking antidepressants or medications for asthma or irritable bowel syndrome.

3. If you have diabetes, take steps to control it.

xgwed

DPxmqw

lwkxme

UWU xhow

 

xgmxgbwlt hxZ xgx

VarsityAdmission.COM

lqY I DeoM

owcwkYZ ewaxiKhwg GB kwMk Kwd lqY gw DeoM bLw jwt dw jZxbd lqYlw bLw xbZ k Kk ZZxbd ptZw bxk qiZw pwtyhwg pwo eZ k KkQ, Awk G KwkYB MwDKwiw AwQ xK dw o ekyqw Kkw Ggv etwRdyt xPxKuowk ggpw Kkw AZ Rkky

 

byNpwty MwDKwiw

1. AmeY, Ggv gbdwbwtK PwL|

2. Ae bx|

3. ewmbm Ggv ewxK bx qiZwk lwe|

4. iwS ic iwaw gaw|

 

Zyg MwDKwiw

1. PwL pVwu Kk Zyq gaw|

2. Ae bx|

3. lwBUk Pwkewm jd kOcdk gYgltk iZw bLw jwt|

4. iwaw gaw|

5. xgZnwgwc Ggv gxi pItw|

 

ici ejwtk MwDKwiw (Kwd AwNwZ ewx gw xgmn xKQ kwM hwMwk ek)

1. Ae bx

2. iwaw gaw

3. lwBUk Pwkewm gY glt

 

Ky Kkw DxPZ

gwowt ZwuqxYKhwg MwDKwiwk Kwd xPxKuow dB, Awk G KwkYB PwLk pwty qxZ kwc kwMyK GKRd Wwwkk KwQ xdt xMt ewaxiK AgpwZB MwDKwiw AwQ xK dw okKi ekyqw Ggv awKl Zwk exZKwkk ggpw Kkw DxPZ

 

KLd Wwwk bLwgd

1. Awexd jxb MwDKwiwk lqY Ggv DeoMlw bL awKd oqˢ AdxZxgl˹ xPxKuowk ggpw xdd

2. jxb Awedwk MwDKwiw xPxpZ KkZ dw ewkwt Kwd Wwwk hl kwMk Inc xbt awK

3. jxb MwDKwiw kwMk Kwd AwBWe gw xel Lwgwk fl Awexd Kwd ewmexZxtw bLZ ewd jid, iwaw gwaw, PwL lwl pItw; PwL gbdwbwtK AdhxZ, Ae bx, Zbwlhwg, Awpwkk exZ Adypw, eU Lwkwe, xKWxdZ ewak pItw, xKvgw AeZB k erw, pbebd AxdtxiZ MxZ, mwo-emwo Axdti, ewtk ZwlZ Ggv Awl xmk xmk Adhg pItw, xKvgw Awedwk jxb kmYZw pt awK

4. Awexd jxb Zbwl pt DVd, jxb Kwx Adhg Kkd, xKvgw MwDKwi kwcK AwBWe ggpwk Kkwk ek jxb xd:mwo xdZ oiow pt, oqˢ Awedwk GB ealw pbj Ggv fofok oiowk Zxk KkQ gl ck xdZ ewkd

 

Kyhwg exZkwc Kkgd

1. Awexd jxb 39 xKvgw Zbc gtok pd, oqˢ exZ xZd xKvgw PwkgQk Ak Ak Awedwk PwLk ekyqw Kkd

2. Awedwk exkgwk KD jxb MwDKwiw xKvgw Zyg qyY-bxk oiow awK oqˢ exZ GK xKvgw bBgQk Ak Ak Zwk PwLk ekyqwk ggpw Kkd Awedwk PwL jxb KLdI Zyg Kwd AwNwZ lM awK, xKvgw Awexd jxb Gwoiw, xKvgw BxkUgl gwDtl xoi -Gk ea xpog xgnYZwkwcK Kwd Inc ogd Kkd oqˢI GB ekyqwlw Awedwk Kkw DxPZ

3. Awedwk jxb WwtwgxUKo awK oqˢ, WwtwgU xdtY kwLwk etwRdyt ggpw Kkd

Eyes || Cataracts || Conjunctivitis || Glaucoma || Styes
Behavior & Emotions || Children's Health || Ears || General Problems || Head and Nervous System || Heart & Circulation || Men's Health || Mouth || Muscles, Bones, & Joints || Nose, Throat, Lungs & Chest || Sexual Health || Skin, Scalp & Nails || Stomach, Abdomen & Digestive System || Urinary System || Women's Health ||
PwL || PwLk Qwxd || PwL DVw || bx mxk iwMZ lwe || Awxd
AwgM I AwPkY || xmk wp || Kwd || owcwkY oiow || iwaw I owtZ || puxe I k owld || eknk wp || iL || iwvoexm, pwr, Rwrw || dwK, Mlw, fofo, gK || j#d wp || Pi, dL || ewKpxl, ZleU, exkewKZ || BDxkdwxk xoUi || dwkyk wp ||

Site Map   Disclaimer    Copyright 2005-2006 : www.mbbsdoctor.com